Tacirin Maliyeye (Vergi Dairesine) Karsı Sorumlulukları

Posted by on Eki.19, 2012, under Genel

Vergi Usul Kanunu’na göre tacirlerin, maliyeye karsı sorumlulukları şunlardır:

Bildirimlerde bulunma
Defter tutma
Gerekli bildirge ve beyannameleri verme
Ödeme kaydedici cihaz kullanma
Geçici vergi ödeme
Vergi kesintisi(stopaj) yapma
Devamlı bilgi verme
Muhafaza, ibraz ve diğer ödevleri

No comments for this entry yet...

Leave a Reply